Klubbens Historia

 

 

Klubbens Historia

 

Bjuvs Jujitsuklubb grundades maj 1982 av Mats Cedervall, Agneta Cedervall,

Berne Fröberg samt Lisbeth Fröberg. Många styrelsemöten hölls över en kopp te i början då inledningsvis detta även var styrelsen vid uppstarten

Då klubben startades i maj, så fick sommarträningen bedriva utomhus då vi

inte fick tillgång till vår första lokal så kom träning att bedrivas utomhus.

inte förrän till höstterminen fick vi tillgång till lilla gymnastiksalen på Varagårdsskolan där vi nyttjade alla möjliga olika sorters gymnastikmattor, tjocka och tunna.

En bra bit in på höstterminen anförskaffades en del av de mattor som vi har även idag, dessa fick plockas fram och tas undan i samband med varje träning.

År 1988 fick vi erbjudande om att få tillgång till egna träningslokaler i Kyrkskolan. Vi antog erbjudandet tillsammans med 4 andra föreningar vilket också innebar att alla lokalerna skulle anpassas och renoveras för de olika verksamheterna. Detta utfördes på helt ideell basis, med anslag från kommunen att användas till materialinköp vid renovering och ombyggnad.

Detta hade inte varit möjligt utan många medlemmars flit och slit.

Klubben har sedan start följt Soke Jan-Erik Karlsson då denna har varit Mats och Bernes instruktör ända tillbaka på 70 talet.

Tidigt i klubbens historia så gjorde man träningsutbyten med

Helsingborgs Jujutsu Kwai. På denna väg skapades också en kontakt med

Norbert van Soest med mycket stora kunskaper inom Jujutsu, Judo samt Akido.

Detta ledde även vidare till kontakt med Gerhard Schmitt som gjorde många besök i Sverige och i vår klubb. Många utbytes läger läger i olika delar av Tyskland blev också frukten av ett långvariktigt samarbete,

är både Mats och Berne användes flitigt som instruktörer i många olika klubbar.

En viktig del i klubbens historia är kontakten med England och World Jujitsu Federation med Robert Clark och på den tiden Rickard Morris sedermera Jiu Jitsu Internationel som också satt stor prägel på klubbens utformning.

Förutom Soke Jan-Erik Karlsson så finns det antal instruktörer och vänner från mattan som bör nämnas här.

Mike Wall som i många år var en trogen vän och träningspartner. Claes Bjurestig, Anders Slätteryd, Patrik Van Hengel, Benny Dahlqvist, Leif Lagerqvist och numer bortgånge Bertil Nyander har många glada stunder delats på mattan.

Avlidne Jan de Jong har gett många fantastiska timmar med inspiration. Wally Jay gav många smärtsamma möten med sin ”small circle Jujitsu”

J. K. Yamaue fascinerade oss många gånger med den lätthet han utförde sina tekniker

Våra Danska vänner Hans Demant, Leo Theisen, Per Brix har varit härliga budokamrater under alla dessa år.

Denna lista med underbara personer skulle kunna göras hur lång som helst, säkert är det många fler namn som borde stå här.

Vi är väldigt tacksamma hur ni alla bidraget till Klubbens historia.

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com

Bjuvs Jujitsuklubb