Vanliga frågor

Vilka träningstider är det?

Barn och ungdomar tränar måndagar och onsdagar

Nybörjare 18.00 - 19.00

Avancerande 19.00 - 20.00

Vuxna och undomar över 15 år tränar följande

Måndagar 20.00 - 21.00

Onsdagar 20.00 - 21.00

Extra Jujitsu samt Kobudo träning fredagar 18.00 - 19.30

Vad kostar det?

Barn och ungdomsgrupp 250 kr/termin

Vuxengrupp 400 kr/termin

Familj max 500 kr/termin

Måsta man betala från början?

Nej, man provar på och känner att detta är något som jag vill fortsätta med.

Måste man ha dräkt?

Nej absolut inte. I början går ett joggingställ eller likande precis lika bra. Efter att man känner att det här är det jag vill göra så är det oftast naturligt att man vill ha en Gi som är den Japanska träningsdräkten.

Hur gammla skall barn vara för att börja?

Detta har lite med mognadsgrad att göra men ofta fungerar detta utmärkt vid 7 års ålder

Är jag inte för gammal för att träna?

Jujitsu precis som flera andra kamsporter fungerar utmärkt oavsett ålder då man själv anpassar sin träning efter egen förmåga.

Jag som är så ovig så kan det aldrig vara något för mig att börja träna?

Alla kan börja träna oavset ålder och förmåga

 

 

Vanliga frågor

Copyright ® 2003 CompanyName.com

Bjuvs Jujitsuklubb